کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات- تجاری

مقدمه:

تبلیغات، یکی از اجزای آمیخته بازاریابی است تبلیغات، دانش ترغیب، خلاقیت و احساس است؛ تبلیغات یک رشته حرفه ایست که دائما در حال رشد و توسعه می باشد. این رشته بواسطه رشد صنعت و تکنولوژی در همه جای زندگی ما حضور دارد. تمامی شواهد و نشانه­ ها حاکی از این هستند که تبلیغات طی قرن 21  اثر قدرتمندتری بر بسیاری از جوانب زندگی ما خواهد داشت.

به طور جامع تر، معرفی کالاها و خدمات به روش ترغیبی، هوشمندانه و خلاقانه به مخاطب و مصرف کننده را  به گونه ای که احساسات او را بر انگیزد و او را به خرید ترغیب نماید تبلیغات می نامیم و از اهداف آن می‌توان به ارتقاء ارزش کالاها و خدمات، افزایش استفاده از کالاها و خدمات موجود، ساخت، تقویت و توسعه یک برند و حفظ ارزش آن، ایجاد اعتماد و ترجیح نسبت به برند، افزایش وفاداری مشتری به برند، افزایش درآمد و رشد فروش، افزایش سهم از کل بازار، دسترسی به بازار و خریداران جدید، اعمال نفوذ در تصمیمات خرید و … اشاره کرد.

ضرورت و اهمیت

امروزه به طور فزاینده ای مشتریان باهوش­تر شده، امکانات مجهز تری دارند، آگاهی بهتری می یابند، محافظت بهتری می شوند و دامنه انتخاب بیشتری دارند، و از آنجایی که بازار به سمت مشتری گرایی در حرکت است، اکنون باید تبلیغ کنندگان بینش بسیار عمیق تری را نسبت به خواسته­ ها، نیازها و تمایلات مشتریان خود داشته و در پی کسب رضایتی فراتر از انتظارات آن ها به شیوه ای کارآمد و موثر باشند. و همان طور که در دنیای امروز، متدهای تبلیغاتی برای ایجاد آگاهی در مصرف کنندگان پیشرفت کرده، با چالشی تحت عنوان شکاکیت مصرف کننده مواجه است. بنابراین پرداختن به این حرفه و حضور افرادی متخصص و با تجربه و صاحب سبک در این حوزه یک ضرورت محسوب می شود.

مشاغل قابل احراز:

سناريو نويس در تبليغات (پيشنهاده نويس ) برنامه ريز تبليغات- تدوين

-كارشناس پژوهش

-مدير تبليغات(مدير پروژه)

-مدير كانونهاي تبليغاتي

– كارشناس امور هنري(تصويري و شنيداري)

گرايش تبليغات تجاري:

                  از قوانین و حقوق بازاریابی مطلع باشد.

                  برای بازاریابی ، شیوه‌های مختلف تبلیغات را مدیریت نماید.

ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:

ـ داشتن حداقل مدرک  تخصصی مرتبط کاردانی یا سایر مدارک غیر مرتبط به شرط گذرانیدن دروس جبرانی

ـداشتن ضوابط و شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور

در این رشته دروس زیر را میخوانید:

کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری  ( 74 واحد با پیشنیاز – 66 واحد  بدون پیشنیاز)
دروس تخصصی (51 واحد)
نام درس تعداد واحد شیوه اجرای درس ساعت نظری ساعت عملی پیشنیاز 1 همنیاز
کاربینی  (اخذ در ترم اول) 1 کارگاهی 32  
تفسیر آماری 2 نظری 32  
جامعه شناسی تبلیغات 2 نظری 32  
هنر و رسانه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32  
فرهنگ و تبلیغات 2 نظری 32  
اقدام پژوهی 2 نظری کارگاهی 16 48  
زبان تخصصی 2 نظری 32  
تصویر برداری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32 کابردی نرم افزارهای فیلم سازی
کاربرد نرم افزارهای فیلم سازی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32 تفسیر آماری
شیوه‌های اقناع و تبلیغ 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
رفتار شناسی بازاریابی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
مدیریت تبلیغات 2 نظری 32
بودجه و برنامه‌ریزی تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32 مدیریت تبلیغات
تبلیغات اینترنتی 2 نظری کارگاهی 16 48
مدیریت بازاریابی 2 نظری 32
حقوق و قوانین تبلیغاتی 2 نظری 32
تيزر تبليغاتي 2 نظری کارگاهی 16 48 تصویر برداری
نظام اقتصادی ایران 2 نظری 32
هویت و برندسازی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
تحقيقات بازاريابي 2 نظری آزمایشگاهی 16 32 مدیریت بازاریابی برنامه ریزی بازاریابی
مديريت بازاريابي جهاني 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
برنامه ريزي بازار يابي 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
حقوق و قوانين بازاريابي 2 نظری 32
کارورزی 1 2 240 پایان نیمسال دوم
کارورزی 2 2 240 کارورزی 1
مهارتهای مشترک (6واحد)
مديريت كسب و كار و بهره وري 2 نظری 32
اصول و فنون مذاکره 2 نظری 32
مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 نظری 32
دروس عمومی  (9 واحد)
اندیشه اسلامی 2 2 نظری 32 .
انقلاب اسلامی  یا آشنایی با قانون اساسی 2 نظری 32 .
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 نظری 32 0
ورزش 1 عملی 0 32
تفسیر موضوعی قرآن 2 نظری 32 0
دروس پیشنیاز (8 واحد)  (برای دانشجویانی است که رشته کاردانی غیر مرتبط داشته اند)
اصول و فنون تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
روابط عمومی و تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
ارتباط با رسانه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
مخاطب شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32