کارشناسی  حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی  

مقدمه:

زبان یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی است و بکارگیری آن یکی از ویژگی های خاص انسان است. انسان برای برقراری ارتباط با دیگران از نقش های گوناگونی که زبان می تواند ایفا نماید، بهره می جوید.

یکی از نکات مهم نقش زبان مانند نقشهای عاطفی و ترغیبی، ارجاعی یا توصیفی، فرازبانی ، همدلی و نقش ادبی آن می باشد . همه این نقشها در برقراری ارتباط اشخاص با یکدیگر مطرح هستند.

وقتی گوینده ای بخواهد احساس درونی خود را به شنونده ای نشان دهد (نقش عاطفی)، و یا وقتی از ساخت های ندایی و امری در ترغیب دیگران به انجام کاری استفاده  کند (نقش ترغیبی) یا جملات خبری  را بیان کند (نقش ارجاعی)که به این ترتیب زبان نقش و اهمیت خود را به نمایش می گذارد.

ضرورت و اهميت:

با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن و نیاز روز افزون به ارتباطات جهانی که پایه و اساس آن بر زبان انگلیسی استوار است نیاز به متخصصانی که توانایی ایجاد ارتباط دو سویه را به بهترین شکل ممکن داشته باشندروز افزون نموده است.

تحولات روز افزون در تمامی عرصه ها و توسعه ارتباطات برپایی کنفرانس ها و سمینارها و گردشگری، نیاز به تعامل با دیگر ملل جهان و نقش و جایگاه مترجمی همزمان انگلیسی را برجسته تر نموده است.

ترجمه همزمان نیازمند مهارتی است که تربیت نیروی ماهر در این زمینه ، هر روز بیشتر از دیروز احساس می شود.

مشاغل قابل احراز:

  • مترجم همزمان در گفتگوهای رسانه های بین المللی
  • مترجم همزمان سمینارها، کنفرانس ها و نمایشگاه ها
  • مترجم همزمان گشت های سیاحتی
  • مترجم همزمان تخصصی در رشته های دینی، آئینی، حقوقی، سیاسی ، فرهنگی و …
  • مترجم همزمان امور صنعتی و واحدهای تولیدی
  • مترجم همزمان تیمهای ورزشی و ماشین های و کنفرانس های ورزشی

 

 

ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:

 دارابودن مدرک تخصصی کاردنی مرتبط و کاردانی غیر مرتبط به شرط گذرانده دروس جبرانی

  • داشتن سلامتی کامل از لحاظ شنیداری و گفتاری
  • داشتن شرايط عمومي آموزش عالي

درسهایی که در این رشته می خوانید:

کارشناسی مترجمی همزمان ( 74 واحد با پیشنیاز – 66 واحد  بدون پیشنیاز)
دروس تخصصی (51 واحد)
نام درس تعداد واحد شیوه اجرای درس ساعت نظری ساعت عملی پیشنیاز 1
کاربینی  (اخذ در ترم اول) 1 کارگاهی   32  
کاربرد موضوعی واژگان در مکالمه 2 عملی-نظری 16 32  
متون ادبی 2 نظری 32  
اصول و مبانی ترجمه 2 نظری 32  
زبان شناسی 2 نظری 32  
تحلیل مقابله ای 2 نظری 32 زبان شناسی
اصول نگارش 2 نظری 32 اصول و مبانی ترجمه
مکاتبات 2 عملی-نظری 32 48 اصول و مبانی ترجمه
کاربرد موضوعی اصطلاحات در ترجمه 2 نظری 32 کاربرد موضوعی واژگان در مکالمه
بیان شفاهی 2 عملی 96  
آواشناسی لهجه های متداول 2 عملی-نظری 16 48 زبان شناسی
ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی 1 عملی 48 اصول و مبانی ترجمه
ترجمه همزمان فارسی به انگلیسی 1 عملی 48 اصول و مبانی ترجمه
کاربرد موضوعی عبارات در ترجمه 2 عملی-نظری 16 48 کاربرد موضوعی اصطلاحات در ترجمه
خواندن و درک متون پیشرفته 2 نظری 32 متون ادبی
فرهنگ ملل 2 نظری 32 زبان شناسی
ترجمه همزمان امور دینی و آئینی 2 عملی-نظری 16 32 ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی
ترجمه همزمان امور اقتصادی بازرگانی 2 عملی-نظری 16 64 ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی
ترجمه همزمان امور حقوقی و سیاسی 2 عملی-نظری 16 32 ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی
ترجمه همزمان امور گردشگری و تشریفات 2 عملی-نظری 16 32 ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی
ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکی 2 عملی-نظری 16 64 ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی
ترجمه همزمان امور ورزشی 2 عملی-نظری 16 32 ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی
ترجمه همزمان امور ادبی و هنری 2 عملی-نظری 16 32 ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی
ترجمه همزمان امورفرهنگی و اجتماعی 2 عملی-نظری 16 32 ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی
کارگاه و سمینار پیشرفته 2 عملی 96  
فنون برقراری ارتباط 2 عملی-نظری 16 32 فرهنگ ملل
 کارورزی 1 2     240 پایان نیمسال دوم
 کارورزی 2  2     240 کارورزی 1
مهارتهای مشترک (6واحد)
اصول و فنون مذاکره  2 نظری 32    
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 نظری 32    
مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 نظری 32    
دروس عمومی  (9 واحد)
اندیشه اسلامی 2 2 نظری 32 .  
انقلاب اسلامی یا آشنایی با قانون اساسی 2 نظری 32 .  
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 نظری 32 0  
ورزش 1 عملی 0 32  
تفسیر موضوعی قرآن 2 نظری 32 0  
دروس پیشنیاز (8 واحد)  (برای دانشجویانی است که رشته کاردانی غیر مرتبط داشته اند)
اصول و روش های ترجمه 2        
خواندن و درک مفاهیم 2        
دستور زبان مقدماتی 2        
گفت و شنود مقدماتی 2