کاردانی حرفه ای  مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی

مقدمه:

ایجاد ارتباطات تجاری، سیاسی و فرهنگی با جوامع دیگر در دنیای امروزه که دنیای انفجار اطلاعات و تحولات بنیادین نامیده می شود. از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار است. این ارتباطات جز بوسیله زبان امکان پذیر نیست. در تمامی جوامع در حال رشد آموزش زبان ها مورد توجه قرار گرفته است  از این رو زبان انگلیسی و حوزه های مختلف آموزش آن به عنوان زبان بین المللی ضرورت خاصی پیدا کرده است. از جمله، مترجمی زبان انگلیسی که در این میان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

ضرورت و اهميت:

از آنجایی که ترجمه آثار مکتوب و خصوصا متون رسمی هر کشور ازجهات مختلف (تجاری، حقوقی، سیاسی، فرهنگی و ….) بسیار حائز اهمیت می باشد، دقت نظر در ترجمه صحیح، منطبق برمتن و دور از ابهام در کنار رسایی و وضوح آن وظیفه  هر مترجم آثار مکتوب و متون رسنی زبان انگلیسی است. لذا یک مترجم آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی به تنها باید دانش و  مهارتهای زبانی بالایی داشته باشد بلکه باید با مفاهیم اولیه تجاری، حقوقی، سیاسی ، فرهنگی و … نیز آشنا بوده و توانایی درک و ترجمه آنها را داشته باشد.

مشاغل قابل احراز:

  • کمک مترجم اسناد، مدارک و متون در دارالترجمه
  • ترجمه مدارک و متون تجاری و بازرگانی
  • ترجمه مدارک و متون سیاسی و مطبوعاتی

ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:

  • ديپلم كامل متوسطه
  • داشتن شرايط عمومي آموزش عالي

دروسی که در این رشته می خوانید:

 

کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی   ( 73واحد )
دروس تخصصی (52 واحد)
نام درس تعداد واحد شیوه اجرای درس ساعت نظری ساعت عملی پیشنیاز 1
کاربینی  (اخذ در ترم اول) 1 کارگاهی      
خواندن و درک مفاهیم پایه 2 نظری 32  
دستور زبان پایه 2 نظری 32  
آزمایشگاه پایه 1 آزمایشگاهی 48  
گفت و شنود پایه 2 نظری کارگاهی 16 64  
     اصول و روش ترجمه پایه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32  
دستور زبان مقدماتی 2 نظری 32 دستور زبان پایه
اصول نگارش 3 نظری کارگاهی 32 48 دستور زبان مقدماتی
گفت و شنود مقدماتی 2 نظری کارگاهی 16 64 گفت و شنود پایه
مکالمه موضوعی 2 آزمایشگاهی 64 گفت و شنود مقدماتی
واژه شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32 دستور زبان پایه
خواندن و درک مفاهیم مقدماتی 2 نظری 32 خواندن و درک مفاهیم پایه
خواندن ودرک مفاهیم پیش متوسطه 2 نظری 32 خواندن و درک مفاهیم مقدماتی
ترجمه متون ساده 2 نظری آزمایشگاهی 16 32      اصول و روش ترجمه پایه
آزمایشگاه مقدماتی 1 آزمایشگاهی 48 آزمایشگاه پایه
آزمایشگاه پیش متوسطه 1 آزمایشگاهی 48 آزمایشگاه مقدماتی
کاربرد اصطلاحات در ترجمه 3 نظری 48      اصول و روش ترجمه پایه
 کارگاه ترجمه آثار مكتوب(انگلیسی به فارسی) 1 کارگاهی 48 ترجمه متون ساده
 کارگاه ترجمه آثار مكتوب(فارسی به انگلیسی) 1 کارگاهی 48 ترجمه متون ساده
 کارگاه ترجمه متون رسمي(انگلیسی به فارسی) 1 کارگاهی 48 ترجمه متون ساده
  کارگاه ترجمه متون رسمي(فارسی به انگلیسی) 1 کارگاهی 48 ترجمه متون ساده
خواندن ودرك آثار مكتوب 2 نظری 32 خواندن ودرک مفاهیم پیش متوسطه
خواندن و درك متون رسمي 2 نظری 32 خواندن ودرک مفاهیم پیش متوسطه
 کارگاه ترجمه كاربردي آثار مكتوب و متون رسمي اداري و بازرگاني 2 آزمایشگاهی 64  کارگاه ترجمه آثار مكتوب(انگلیسی به فارسی)+متون رسمی
ترجمه كاربردي آثار مكتوب و متون رسمي حقوقي 2 آزمایشگاهی 64  کارگاه ترجمه آثار مكتوب(انگلیسی به فارسی)+متون رسمی
ترجمه كاربردي آثار مكتوب و متون رسمي سياسي 2 آزمایشگاهی 64  کارگاه ترجمه آثار مكتوب(انگلیسی به فارسی)+متون رسمی
ترجمه كاربردي آثار مكتوب و متون رسمي رسانه اي 2 آزمایشگاهی 64  کارگاه ترجمه آثار مكتوب(انگلیسی به فارسی)+متون رسمی
 کارورزی 1 2     240  
 کارورزی 2 2     240 کارورزی1
مهارتهای مشترک (8واحد)
اخلاق حرفه ای 2 32      
کاربرد فناوری اطلاعات و فناوری 2 32      
کارآفرینی 2 32      
فرهنگ عمومی 2 32      
دروس عمومی  (13 واحد)
فارسی 3 48 0 48  
زبان خارجی 3 48 0 48  
اندیشه 1 2 32 0 32  
اخلاق اسلامی 2 32 0 32  
تربیت بدنی 1 1 0 0 32  
دانش و تنظیم خانواده 2 176 32 16