کاردانی حرفه ای روابط عمومی  

 

مقدمه:

دولتها، سازمانها و نهادها همواره براي پي بردن به خواسته‌ها، نيازها و منويات مخاطبان خود و همچنين رويارويي با شرايط بسيار متحول و گوناگون محيطي ناچار هستند كه خودشان را با آنها وفق دهند و از اين رو جايگاه و اهميت واحدهاي روابط عمومي كه پيوند دهنده سازمان با محيط هستند نمايان مي‌شود.

روابط عمومي مسئول آگاهي دادن به سازمان و افراد جامعه است و وظيفه حرفه‌اي آن ايجاب  مي‌كند كه زمينه وفاق و سازگاري بين مصالح فردي و منافع عمومي را فراهم سازد. مطالعه افكار عمومي و جهت هاي رسانه‌اي، امتناع و ترغيب افكار عمومي به پاسخگويي به ابهامات و پرسشهاي مخاطبين با استفاده از فنون و تكنيكهاي روابط عمومي جهت تحقق اهداف سازماني از اساسي ترين فعاليتهاي روابط عمومي محسوب مي شود.

روابط عمومي هنري است برخاسته از علم و تجربه و عشق كه سازنده بستر گفتگو، خدمت رساني و همگرايي در يك مؤسسه يا سازمان پوياست و براي جلب رضايت و مشاركت مردم فعاليت مي كند.

 ضرورت و اهميت:

امروزه در سراسر كشور، هزاران كارمند روابط عمومي در شركتهاي تجاري و صنعتي، سازمانهاي دولتي و خصوصي، انجمن هاي تخصصي و به طور كلي در همة بخشهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و علمي جامعه مشغول به فعاليت مي باشند اما عليرغم گسترش روزافزون اين حرفه هنوز اصول، اهداف و نقش روابط عمومي براي تعداد قابل توجهي از نيروهاي انساني در حوزه هاي روابط عمومي شناخته نشده است. بدين منظور لازم است دورة كارداني روابط عمومي جهت آموزش نيروي انساني ماهر و كارآمد تشكيل گردد.

مشاغل قابل احراز:

متصدی ارتباطات مردمی

متصدی بايگاني

متصدی امور تبلیغات

متصدی امور رسانه ای

متصدی امور تشریفات و مراسم

متصدی انتشارات

متصدی امور سمعی و بصری

متصدی سایت

ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو: 

  • ديپلم كامل متوسطه
  • داشتن شرايط عمومي آموزش عالي

در این رشته این درسها را خواهید خواند:

کاردانی روابط عمومی  ( 70واحد )
دروس تخصصی (49 واحد)
نام درس تعداد واحد شیوه اجرای درس ساعت نظری ساعت عملی پیشنیاز 1
کاربینی  (اخذ در ترم اول) 1 کارگاهی  
وبلاگ نویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32  
ارتباطات انسانی 2 نظری 32  
روان شناسی اجتماعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32  
جامعه شناسی فرهنگی 2 نظری 32  
هنر و ارتباطات 2 نظری 32  
حقوق فرهنگی و رسانه‌ای 2 نظری 32  
ارتباط تصویری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32  
جمع آوری و پردازش اطلاعات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32  
کاربرد وسایل سمعی و بصری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32  
رسانه شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32  
متون تخصصی 2 نظری 32  
ویراستاری و صفحه آرایی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
اصول و  فنون تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32 روان شناسی اجتماعی+ رسانه شناسی
اصول سخنوری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32 ارتباطات انسانی+ روان شناسی اجتماعی
مراسم و تشریفات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32 روان شناسی اجتماعی+جامعه شناسی فرهنگی
ارتباط با رسانه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32 رسانه شناسی
خبر نویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32 رسانه شناسی +روانشناسی اجتماعی
شیوه نگارش در روابط عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32 روان شناسی اجتماعی
مبانی روابط عمومی 2 نظری 32 ارتباطات انسانی
مخاطب شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32 روان شناسی اجتماعی+جامعه شناسی فرهنگی
نظر سنجی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32 ارتباطات انسانی+ رسانه شناسی
چاپ و نشر 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
 کارورزی 1 2 240
 کارورزی 2 2 240 کارورزی 1
مهارتهای مشترک (8واحد)
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 2 32  
کارآفرینی 2 32  
فرهنگ عمومی 2 32  
اصول سرپرستی 2 32  
دروس عمومی  (12 واحد)
فارسی 3 48 0 48  
زبان خارجی 3 48 0 48  
اندیشه 1 2 32 0 32  
اخلاق اسلامی 2 32 0 32  
تربیت بدنی 1 1 0 0 32  
دانش و تنظیم خانواده 2 176 32 16