کاردانی حرفه ای  تبلیغات

مقدمه:

هم‌اکنون در دنياي صنعت و تجارت مبارزة سختي در جريان است. برخي از رقبا به دلايل گوناگون از صحنة رقابت خارج مي‌شوند. اما در عوض تعداد بيشتري جاي آنان را مي‌گيرد. همه توليدکنندگان مي‌خواهند کالا و خدمات خود را هر چه بيشتر به فروش رسانند تا از اين راه سود بيشتري به دست آورند.

تبليغ به مفهوم امروزي آن، مجموعة پيچيده‌اي از رشته فعاليتهاي گوناگون است که در يک چارچوب مشخص، بر پايه اصولي معين در قالب برنامه‌هايي مدرن براي دستيابي به هدف يا هدفهاي تدوين شدة صاحبان تبليغ عمل مي‌کنند. از اين رو به شرط ورود به اين عرصه از کار و موفق شدن در آن، از يک سو داشتن آگاهي گسترده و درک عميق از اصول و مفاهيم، روشها و شيوه‌هاي عمل تبليغات جاري و از سوي ديگر، برخورداري از مهارت و توانايي در تدوين طرحها و برنامه‌هاي فکورانة بازاريابي، اجرا و ارزشيابي آنها براي تعيين درجه‌ نيل به هدف يا هدفهاي تبليغ کننده است.

ضرورت و اهميت:

تبليغات در جهان امروز و در عصر انفجار اطلاعات، در مراودات اقتصادي و فرهنگي از جايگاه علمي – تخصصي و در ابعادي وسيع‌تر، هنري برخوردار است. فرد فعال در عرصه تبليغات با بهره‌گيري از علوم مختلف از جمله روان‌شناسي، جامعه‌شناسي ، اقتصاد و آمار و  نيز شناخت فرهنگ و آداب و رسوم مخاطبان، مي‌تواند در عرصه رقابتها بهترين و کارآمدترين شيوه‌ها را به کار گيرد.

با تمام توجهي که دنياي پيشرفته به اين امر نشان مي‌دهد و درجه بالايي از هزينه‌ها را به امر تبليغات اختصاصي مي‌دهد و در کشورها با وجود نياز حياتي به توسعه اقتصادي، اين امر ناشناخته و کم ‌اهميت شمرده مي‌شود.

مشاغل قابل احراز:

– متصدی  امور اجرایی تبلیغ

– مجري تبليغات

– مدير اجرايي (مدير پروژه)

ـ  كارشناس امور هنری

-كارشناس طراحي و گرافيك

ـ متصدی امور بررسی بازار(بازاریاب

ـ-بازارياب رسانه‌اي (متصدی امور رسانه ای

ـ نويسنده پيام‌هاي تبليغاتي

ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:

  • ديپلم كامل متوسطه
  • داشتن شرايط عمومي آموزش عالي

 

در این رشته این درسها را می خوانید:

 

کاردانی تبلیغات  ( 72واحد )
دروس تخصصی (51 واحد)
نام درس تعداد واحد شیوه اجرای درس ساعت نظری ساعت عملی پیشنیاز 1
کاربینی  (اخذ در ترم اول) 1 کارگاهی      
ارتباط تصویری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32  
ارتباطات انسانی 2 نظری 32  
روان شناسی اجتماعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32  
جامعه شناسی فرهنگی 2 نظری 32  
هنر و ارتباطات 2 نظری 32  
رسانه شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32  
حقوق  فرهنگی و رسانه ای 2 نظری 32  
اطلاعات آماری 2 نظری 32  
مبانی بازاریابی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32 ارتباطات انسانی+ جامعه شناسی فرهنگی
چاپ و نشر 2 نظری آزمایشگاهی 16 32  
متون تخصصی 2 نظری 32  
روابط عمومی و تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32 ارتباطات انسانی+ رسانه شناسی
اصول و فنون تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32 رسانه شناسی
کانونهای تبلیغاتی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32  
پیام نویسی در تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32 روان شناسی اجتماعی
عکاسی تبلیغاتی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32 جامعه شناسی فرهنگی
ارتباط با رسانه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32 رسانه شناسی
کاربرد نرم افزار ها در تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32  
برگزاری نمایشگاه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32 جامعه شناسی فرهنگی+ ارتباطات انسانی
نظر سنجی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32 ارتباطات انسانی
طراحی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32  
خوشنویسی و طراحی حروف 2 نظری آزمایشگاهی 16 32  
مخاطب شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32 جامعه شناسی فرهنگی
 کارورزی 1 2   240  
 کارورزی 2  2   240 کارورزی 1
مهارتهای مشترک (8واحد)
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 2   32    
کارآفرینی 2   32    
فرهنگ عمومی 2   32    
اصول سرپرستی 2   32    
دروس عمومی  (13 واحد)
فارسی 3 48 0 48  
زبان خارجی 3 48 0 48  
اندیشه 1 2 32 0 32  
اخلاق اسلامی 2 32 0 32  
تربیت بدنی 1 1 0 0 32  
دانش و تنظیم خانواده 2 176 32 16